Kontakty

odkaz na stránku s kontakty, adresou a ostatní informace o úřadě

http://www.kneznice.cz/obec/obecni-urad

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (říjen 2016 - leden 2018)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

viz příloha

Obecně závazná vyhláška č.2/2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2018

nahrazující OZV č.2/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

nahrazující OZV č.1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  

Výsledek rozboru vody č. 243/18

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 243/18

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_007_2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_007_2018 -  viz. příloha.

Nabídka majetku k propachtování/pronájmu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu , parc. č. 1018/9  a  1266/2 v k.ú. Kněžnice

Více viz přílohy