Směrnice č.4/2017 o vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob

Vnitřní směrnice č.4/2017 o vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob - viz. příloha