Nabídka majetku k propachtování/pronájmu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu , parc. č. 1018/9 a 1266/2 v k.ú. Kněžnice