Náklady na vodovod za rok 2017

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice v roce 2017.