Oznámení - Cidlinský hřeben - návrh péče

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Cidlinský hřeben - viz příloha