Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněžnice za rok 2017