Vytříděný odpad a úspora emisí za rok 2017

V přílohách naleznete informaci o množství vytříděného odpadu a následné úspoře emisí v roce 2017 za naši obec.