Návrh závěrečnčho účtu a Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Brada za rok 2017

Návrh závěrečnčho účtu a Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Brada za rok 2017 - viz. příloha.