Rozhodnutí 1/2018 - mimořádné klimatické podmínky - omezení pálení

ROZHODNUTÍM hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018

O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

se vyhlašuje

pro celé území Královéhradeckého kraje

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

 

viz.příloha