Jmenování - Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - zapisovatel

Jménování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí viz. příloha