Jmenování - Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - členové volební komise

Jmenování členů volební komise pro volby do zastupitelstev obcí viz příloha