Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2018, kontrola proběhla dne 22.05.2019 na OÚ Kněžnice - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).