Otevření OÚ Kněžnice pro veřejnost

Od 20/04/20 - v úředních hodinách - je OÚ Kněžnice opět otevřen pro veřejnost.

Je možné začít platit poplatky za svoz odpadu dle vyhlášky č.1 / 2020.

Vstup na OÚ je možný jen v roušce (jinak zakrytých ústech a nosu) a na vyzvání.

 

Děkujemen za pochopení.