Usnesení / zápis č.16

Usnesení / zápis č.16 ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice z 31.12.2019