Vnitřní směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu