Výzva k předložení cenové nabídky

V souladu s ustanovením § 27 písmena c) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách zveřejňuje obec Kněžnice výzvu k předložení cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

"Dětské hřiště Kněžnice" u MŠ.

Podrobnosti v příloze.