Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kněžnice,

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.4.2010
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona Č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

celá zpráva v příloze

Stránky