Ptačí chřipka - prevence

Informace od Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj týkající se ptačí chřipky - viz. příloha.

Návrh rozpočtu obce Kněžnice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Kněžnice na rok 2017 - viz. příloha

Usnesení č.28/2017

Usnesení č.28/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  2.1.2017 v příloze.

Usnesení č.27/2016

Usnesení č.27/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.12.2016 v příloze.

Veřejná vyhláška - Změna územního plánu Lomnice nad Popelkou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ POSOUZENÉHO A UPRAVENÉHO NÁVRHU ZMĚNY Č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NAD POPELKOU.

viz příloha

PF 2017

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2017

Zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.26 konaném dne 12.12.2016 schválilo výši vodného pro rok 2017 ve výši 30,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  Cena tedy zůstává stejná jako v roce 2016.