Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

viz příloha

Stránky