Divadelní zájezd - Divadlo Palace - V paříži bych tě nečekala, tatínku

Vážení spoluobčané,

zhruba po roce bychom Vás opět rádi pozvali do divadla. A to na:

2. března 2018 - Divadlo Palace - představení "V Paříži bych tě nečekala, tatínku"

Termín přihlášek a další informace v přiložené pozvánce.

Těšíme se na hojnou účast

Váš obecní úřad

Oznámení - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - doba a místo konání

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

viz příloha

PF2018

Usnesení č.38/2017

Usnesení č.38/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  4.12.2017 v příloze.

Oznámení - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - první zasedání okrskové volební komise

Informace o prvním zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky

viz příloha

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2018

Přehled plánovaných zasedání zastupitelstva v příloze

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2018

Vážení uživatelé obecního vodovodu,

zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.38 konaném dne 4.12.2017 schválilo výši vodného pro rok 2018 ve výši 31,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  

K drobnému zdražení dochází z důvodu rostoucích nákladů na provozování a údržbu vodovodu.