Oznámení o nočním klidu

Oznámení o nočním klidu

Obecní úřad Kněžnice oznamuje, že v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Kněžnice č. 3/2017 o nočním klidu se doba nočního klidu 

nevymezuje

dne:           z 5. na 6. července 2020

důvod:       letní zábava pořádaná SDH Kněžnice

Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině proběhne dne 13.06.2020 (MVDr. Michal Daněk 603 491 337) následovně:

 - Kněžnice OÚ od 13:00

 - Kněžnice Paseky od 13:30

 - Kněžnice Pekloves od 14:00

 - Javornice od 19:15

Cena vakcíny proti vzteklině je 150,- Kč, kombinovaná vakcína (volitelná) za 300,- Kč.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu Obce Kněžnice za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2019, kontrola proběhla dne 10.12.2019 na OÚ Kněžnice a dne 22.04.2020 "dálkově" - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

Stránky