Rozpočtové provizorium na rok 2018

Do doby schválení Rozpočtu obce na rok 2018 se bude financování obce řídit dle Rozpočtového  provizoria na rok 2018.  

Více naleznete v příloze.

Jmenování - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - zapisovatel okrskové volební komise

Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky

viz příloha

Informace - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - počet a sídlo volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky

viz. příloha

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_030_2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_030_2017 - viz. příloha

Usnesení č.37/2017

Usnesení č.37/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  6.11.2017 v příloze.

Rozsvícení vánočního stromu v Kněžnicích

Oznámení - Volba prezidenta ČR 12. a 13. ledna 2018 ( případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018) - počet členů volební komise

Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.