Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní těžba

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní těžba

viz. příloha

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_028_2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HJC_028_2017 -  viz. příloha.

Rozpočtové opatření č.2/2017

Povinně zveřejňovaný dokument související s rozpočtem obce - Rozpočtové opatření č.2/2017, jímž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce - viz. příloha

 

Veřejná vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Oznámení veřejného projednání o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj
území - viz. příloha

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

V příloze upozornění od firmy ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

 

 

Výsledky voleb v obci Kněžnice 20.10.-21.10.2017 + porovnání

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a porovnání výsledků voleb v roce 2013 a 2017 - viz. níže

www.výsledky voleb-Kněžnice.cz

Výsledek rozboru vody č. 4645/17

V příloze naleznete Protokol o zkoušce vody č. 4645/17