Veřejná vyhláška - dopravní značení "STOP" - železniční přejezd Kněžnice

Informace k novému dopravnímu značení na železničním přejezdu - viz příloha.

Zápis do Mateřské školy Kněžnice 2017

V příloze naleznete informační leták a kritéria pro přijetí do Mateřské školy Kněžnice.

Výzva k odstranění

 

Výzva pro pana Kornalíka:

Návrh rozpočtu MŠ Kněžnice na rok 2017

Návrh rozpočtu MŠ Kněžnice na rok 2017 - viz. příloha

Zahájení řízení - usnesení - digitalizace CHKO pomocí bezpilotního letadla

viz. příloha

Usnesení č.30/2017

Usnesení č.30/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  6.3.2017 v příloze.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kněžnice na roky 2018-2022

V příloze rozpočtový výhled, který se sestavuje na dobu 2-5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet.  Rozpočtový výhled se prioritně sestavuje z běžných příjmů a výdajů pravidelně se opakujících (např. výdaje spojené s chodem obce) a následně se začleňují příjmy a výdaje kapitálové a nahodilé, jako splátky půjček, úvěrů, atd..