Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123

V příloze Dotatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 16/594/2016 - uzavřená mezi obcí Kněžnice a firmou OBIS s.r.o. na stavbu "Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123"

Usnesení č.32/2017

Usnesení č.32/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  2.5.2017 v příloze.

Den pro Dominika

Dostalo se nám všem pozvání na benefici pro postiženého chlapce z Libuně.

Akce se koná tuto neděli 14.5.2017 od 12 hod v Libuni - více v příloze.

Svoz nebezpečného odpadu

V úterý 23.5.2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Odpad můžete odkládat na obvyklých místech. Více v příloze.

Objemný odpad

O víkendu 12. a 13.5.2017 bude proveden odběr objemného odpadu - více v příloze.

Náklady na vodovod za rok 2016

V příloze kalkulace nákladů na provoz vodovodu Kněžnice v roce 2016.

Rozpočet MŠ Kněžnice na rok 2017

Rozpočet MŠ Kněžnice na rok 2017 - viz. příloha