Výzva k odstranění

 

Výzva pro pana Kornalíka:

Návrh rozpočtu MŠ Kněžnice na rok 2017

Návrh rozpočtu MŠ Kněžnice na rok 2017 - viz. příloha

Zahájení řízení - usnesení - digitalizace CHKO pomocí bezpilotního letadla

viz. příloha

Usnesení č.30/2017

Usnesení č.30/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  6.3.2017 v příloze.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kněžnice na roky 2018-2022

V příloze rozpočtový výhled, který se sestavuje na dobu 2-5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet.  Rozpočtový výhled se prioritně sestavuje z běžných příjmů a výdajů pravidelně se opakujících (např. výdaje spojené s chodem obce) a následně se začleňují příjmy a výdaje kapitálové a nahodilé, jako splátky půjček, úvěrů, atd..

 

Zpráva o bezpečnostní situaci Jičínsko a teritorium Kněžnice za rok 2016

V příloze naleznete zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v regionu územního odboru Jičín a v teritoriu obecního úřadu Kněžnice za rok 2016

 

 

Výsledek rozboru vody č. 546/17

V příloze naleznete výsledek o zkoušce vody č. 546/17