Veřejná vyhláška

 

Obecní úřad Kněžnice oznamuje v souladu s ustanovením § 50 a s ustanovením § 6 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KNĚŽNICE

Stránky