Návrh rozpočtu 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 je v příloze ....

Návrh zadání

Návrh zadání UP je v příloze ....

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o projednávání zadání UP je v příloze ....

Ples v Libuni

V příloze naleznete pozvánku na ples do Libuně....

koncert v Libuňi

pozvánka v příloze ....

Usnesení č. 19 /2012

Usnesení č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 2.1.2012

Usnesení č. 18 /2011

Usnesení č. 18/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 29.12.2011