INFO z FÚ

Vzhledem k digitalizaci pozemků v k.ú. Kněžnice bude muset většina vlastníků podat nové-řádné, nebo dílčí-opravné Přiznání k dani z nemovitosti.

V současné době nemá Finanční úřad v Jičíné nové tiskopisy pro rok 2013 a ani není známa cena pozemků pro rok 2013

Informace a tiskopisy budou k dispozici koncem prosince nebo začátkem ledna. Nové daňové přiznání je nutno podat do 31.ledna 2013. Opožděné podání přiznání může být pokutováno až 500,-Kč

Stránky