Souhlas

Z důvodu nepokrytí zejména okrajových částí obce a osad byl zřízen nový systém informování obyvatel. Kvůli zadostiučinění zákonům, je potřeba váš souhlas s ukládáním osobních údajů. Tento je samozřejmě dobrovolný. Proto v příloze naleznete formulář který vytiskněte a dodejte na obecní úřad.

Odvoz popelnic

Zhruba do konce měsíce března 2011 bude svoz TKO probíhat v odpoledních hodinách, nikoliv ráno. Důvodem jsou technické problémy ve vozovém parku.

info od OSH Jičín

bližší info v přiložených souborech

Informace o kácení dřevin

Kdy je potřeba a jak získat „POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
Kdy je nutno podat „OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN“

Ochrana dřevin

Vyhláška č.1/2011

Výsledek rozboru vody č. 466/2011

Výsledek rozboru vody č. 466/2011 v příloze

Usnesení č. 7/2011

Usnesení č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.3.2011