Usnesení č.28/2017

Usnesení č.28/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  2.1.2017 v příloze.

Usnesení č.27/2016

Usnesení č.27/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.12.2016 v příloze.

Veřejná vyhláška - Změna územního plánu Lomnice nad Popelkou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ POSOUZENÉHO A UPRAVENÉHO NÁVRHU ZMĚNY Č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NAD POPELKOU.

viz příloha

PF 2017

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2017

Zastupitelstvo obce Kněžnice na svém zasedání č.26 konaném dne 12.12.2016 schválilo výši vodného pro rok 2017 ve výši 30,- Kč/m3, a to dle kalkulace - viz příloha.  Cena tedy zůstává stejná jako v roce 2016.

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2017

Přehled viz příloha

Usnesení č.26/2016

Usnesení č.26/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.12.2016 v příloze.