Výsledek rozboru vody č. 958/2010

Výsledek rozboru vody č. 958/2010

Rozpočet obce na rok 2010

V přiloženém pdf souboru naleznete rozpočet na rok 2010.

Výsledek rozboru vody č. 3015/2009

Výsledek rozboru vody č.3015/2009

Výsledek rozboru vody č. 2074/2009

Výsledek rozboru vody č.2074/2009

“Větrné elektrárny Bačálky”

Odbor životního prostředí MěÚ Jičín obdržel od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové dokumentaci vlivů záměru “Větrné elektrárny Bačálky” na životní prostředí.

viz. příloha

Výsledek rozboru vody č. 636/2009.

Výsledek rozboru vody č.636/2009.

Výsledek rozboru vody č. 355/2009

Výsledek rozboru vody č.355/2009.