POPLATKY

Upozorňujeme občany, že v úřední dny (pondělí + středa) budou vybírány poplatky. A to v době od 17:00 do 18:30hod

Zápis do MŠ Kněžnice

Zápis do naší MŠ bude 8. a 9. května 2011 od 8.00 - 15.00 hodin
Bližší informace a kritéria budou zveřejněny cca 1měs před tímto termínem.

Usnesení č. 6/2011

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.2.2011

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století

Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století.

POZVÁNKA na karneval

Pozvánka na dětský karneval je v příloze

Pozvánka na besedu

Obec Libuň ve spolupráci s Policií České republiky pořádá BESEDU PRO MLÁDEŽ NA TÉMA "KYBERŠIKANA".

podrobnosti v příloze

PŘEDNÁŠKA PhDr. Evy Ulrychové

PŘEDNÁŠKA PhDr. Evy Ulrychové "ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V LIBUNI A OKOLÍ"
podrobnosti v příloze