Pozvánka na veřejné zasedání SOB

viz příloha

Výsledek rozboru vody č. 3875/2010

Výsledek rozboru vody č. 3875/2010

Usnesení č. 2/2010

Usnesení č. 2/2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 15.11.2010

Usnesení č. 1/2010

VOLBY do zastupitelstva - výsledky

viz. přiložený soubor

Výsledek rozboru vody č. 2533/2010

Výsledek rozboru vody č. 2533/2010

VOLBY do zastupitelstva - info

Rozhodnutím č. 207 ze dne 18.6.2010 vyhlásil president republiky volby do zastupitelstev obcí na dny 15. 16. 10. 2010.

Jako kandidát do zastupitelstva obce se může přihlásit občan České republiky s trvalým pobytem
v Kněžnicích, který nejpozději ve dnech voleb dovrší 18 let.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 7.7.2010 jednohlasně schválilo 5ti členné zastupitelstvo do