“Větrné elektrárny Bačálky”

Odbor životního prostředí MěÚ Jičín obdržel od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové dokumentaci vlivů záměru “Větrné elektrárny Bačálky” na životní prostředí.

viz. příloha

Výsledek rozboru vody č. 636/2009.

Výsledek rozboru vody č.636/2009.

Výsledek rozboru vody č. 355/2009

Výsledek rozboru vody č.355/2009.

Vyhláška č.4/2008 o volném pohybu psů

V příloze Obecně závazná vyhláška č.4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kněžnice.