Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kněžnice,

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.4.2010
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona Č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem Č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

celá zpráva v příloze

Výsledek rozboru vody č. 958/2010

Výsledek rozboru vody č. 958/2010

Rozpočet obce na rok 2010

V přiloženém pdf souboru naleznete rozpočet na rok 2010.

Výsledek rozboru vody č. 3015/2009

Výsledek rozboru vody č.3015/2009

“Větrné elektrárny Bačálky”

Odbor životního prostředí MěÚ Jičín obdržel od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové dokumentaci vlivů záměru “Větrné elektrárny Bačálky” na životní prostředí.

viz. příloha

Výsledek rozboru vody č. 2074/2009

Výsledek rozboru vody č.2074/2009

Výsledek rozboru vody č. 636/2009.

Výsledek rozboru vody č.636/2009.