Záměr č.1/2017

Záměr č.1/2017 - koupě pozemků - viz. příloha

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kněžnice 2018-2019

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kněžnice 2018-2019 - viz. příloha

Usnesení č.33/2017

Usnesení č.33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne  5.6.2017 v příloze.

Směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek

Vnitřní směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - viz. příloha

Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2016

V příloze naleznete schválený Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2016.

Dětský den 2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

Obecně závazná vyhláška č.3/2017

o nočním klidu