Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu obce Kněžnice za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněžnice za rok 2015