Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

V příloze naleznete Návrh závěrečného účtu obce Kněžnice za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněžnice za rok 2015

PřílohaVelikost
ou_navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2015.pdf142.81 KB
ou_vykaz_zisku12_2015.pdf96.52 KB
ou_rozvaha12_2015.pdf101.11 KB
ou_priloha_12_2015.pdf123.03 KB
ou_fin12_2015.pdf79.08 KB
ms_vykaz_zisku_a_ztrat_12_2015.pdf2.03 MB
ms_rozvaha_12_2015.pdf3.44 MB
ms_priloha_12_2015.pdf6 MB
ou_zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obec_kneznice_za_rok_2015.pdf5.92 MB