Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2014

V příloze naleznete Závěrečný účet obce Kněžnice za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněžnice za rok 2014