OZNÁMENÍ - tříděný odpad

Prosíme spoluobčany, aby místa s kontejnery na tříděný odpad využívali POUZE na odkládání tříděného odpadu a netvořili zde skádky harampádí. Pro tyto účely máte k dispozici sběrný dvůr v Jičíně.