Sběr železného šrotu

SDH Kněžnice pořádá v sobotu dne 20.4. sběr železného šrotu.

Pokud máte nějaké železné harampádí, kterého se chcete zbavit, připravte ho prosím na přístupné místo a hasiči si ho vyzvednou v průběhu soboty.

Děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci a darované železo.