Výzva k odstranění

 

Výzva pro pana Kornalíka:

V podzimních měsících roku 2016 jste nechal vyvézt demoliční odpad (kusy betonu) z Vašich soukromých aktivit (demolice části oplocení vysílače) zcela drze bez jakéhokoliv souhlasu na pozemek obce, místo, kde Vaši spoluobčané každoročně pálí čarodějnice. Viz. přiložené foto. Tento demoliční odpad není do dnešního dne odklizen!

Žádáme Vás o bezodkladné odstranění odpadu zákonem stanoveným způsobem, a to nejpozději do 31. března 2017.

Obecní úřad