Hlášeno v rozhlase

zprávy které byly odeslány pomocí SMS informačního systému

Sbírka Diakonie Broumov

Vážení občané,

mnohým z nás známé sociální družstvo Diakonie Broumov oslovilo naši obec se žádostí o uspořádání sbírky potřebných věcí. Seznam věcí naleznete v přiloženém letáku.  Chtěli bychom poprosit, aby bylo oblečení pokud možno z tohoto tisíciletí. :-) Rovněž prosíme, noste obleční a textílie pokud možno čisté či vyprané. 

Věci můžete nosit na obecní úřad:

Pondělky:  10. a 17. října 2016    v  17:30 - 20 hod  (úřední hodiny OÚ)

Sobota:     15. října 2016  v  9-11 hod

Stránky