Hlášeno v rozhlase

zprávy které byly odeslány pomocí SMS informačního systému

Výzva k odstranění

 

Výzva pro pana Kornalíka:

V podzimních měsících roku 2016 jste nechal vyvézt demoliční odpad (kusy betonu) z Vašich soukromých aktivit (demolice části oplocení vysílače) zcela drze bez jakéhokoliv souhlasu na pozemek obce, místo, kde Vaši spoluobčané každoročně pálí čarodějnice. Viz. přiložené foto. Tento demoliční odpad není do dnešního dne odklizen!

Žádáme Vás o bezodkladné odstranění odpadu zákonem stanoveným způsobem, a to nejpozději do 31. března 2017.

Obecní úřad

Sbírka Diakonie Broumov

Vážení občané,

mnohým z nás známé sociální družstvo Diakonie Broumov oslovilo naši obec se žádostí o uspořádání sbírky potřebných věcí. Seznam věcí naleznete v přiloženém letáku.  Chtěli bychom poprosit, aby bylo oblečení pokud možno z tohoto tisíciletí. :-) Rovněž prosíme, noste obleční a textílie pokud možno čisté či vyprané. 

Věci můžete nosit na obecní úřad:

Pondělky:  10. a 17. října 2016    v  17:30 - 20 hod  (úřední hodiny OÚ)

Sobota:     15. října 2016  v  9-11 hod

Stránky