Kotlíkové dotace - odkaz na webové stránky Královéhradeckého kraje

Vážený pane starosto, 

od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 16OPK01 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji („Kotlíkové dotace“). Za účelem zvýšení informovanosti o výše zmíněném dotačním programu prosím umožnění prokliku na  stránky

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

které obsahují aktuální informace o možnostech získání dotace.

 Velice děkuji za spolupráci.

 S pozdravem

 Ing. Lenka Rychterová

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací │oddělení evropských grantů