Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (říjen 2016 - leden 2018)

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) - viz příloha