Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu plánované výměny vodovodního potrubí dne

8.8.2013 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Kněžnice.

a to v čase od 9:00 do 17:00 hod

Čas přerušení dodávky vody je orientační a pracovníci firmy provádějicí opravu se budou snažit práce uspíšit a čas odstávky minimalizovat. Po výměně části potrubí bude probíhat i odkalení vodovodu.

Náhradní zdroj pitné vody bude přistaven u obecního úřadu.