Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o ukončení období mimořádných klimatických podmínek

více v příloze