Smlouva o dílo - projekt na Úpravu techologie na ČS Kněžnice

V příloze Smlouva o dílo č. 00012/2015 - uzavřená mezi obcí Kněžnice a firmou Akvopro s.r.o. na "Projektovou dokumentaci na úpravu technologie na ČS Kněžnice"