Smlouva o dílo - úprava technologie na ČS Kněžnice

V příloze Smlouva o dílo č. 288/2015 - uzavřená mezi obcí Kněžnice a firmou VODA CZ s.r.o. na stavbu "Úprava technologie na čerpací stanici Kněžnice"