Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor naleznete v příloze. Případné připomínky doručte písemně na adresu obecního úřadu do 3.12.2015. Poté budou zaslány na adresu AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko.