Třídění

Nové možnosti v třídění - > Vedle budovy OÚ je nově přistaven kontejner na textil.

Zde je možné odkládat nepotřebné oblečení které bude dále použito pro potřebné.