Vyjádření k oznámení záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice"