Výzva k podání nabídky - projekt na Úpravu techologie na ČS Kněžnice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve smyslu § 12 odst. 6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho novely – mimo režim zákona

Podrobnosti v příloze